123compensatietransitievergoeding.nl

“Deskundig en integer”
Over onsContact

Over ons

123compensatietransitievergoeding.nl is een gespecialiseerd bedrijf dat zich bezighoudt met de uitvoering van de regeling compensatie transitievergoeding. Onze deskundige en ervaren medewerkers beoordelen voor werkgevers de mogelijkheid om gebruik te maken van de regeling en dienen indien mogelijk een claim in bij het UWV. Wij nemen opdrachten aan door heel Nederland.

Wilt uw organisatie ook gebruik maken van de compensatieregeling transitievergoeding maar heeft u geen tijd voor de administratieve rompslomp waar u mee te maken krijg?

In 3 stappen claimen wij uw vergoeding terug bij het UWV.

Wat betekent de compensatieregeling transitievergoeding voor u?

Heeft u de afgelopen jaren een of meerdere werknemers ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (WIA) en heeft u een transitievergoeding betaald? Dan kunt u met terugwerkende kracht compensatie aanvragen voor deze vergoeding. Dit kan bij dienstverbanden die zijn geëindigd op 1 juli 2015 of later. Door de Wet compensatie transitievergoeding is het per april 2020 mogelijk om uw claim bij het UWV te vorderen. Om een aanvraag in te dienen is het nodig om de benodigde bewijsstukken aan te leveren zoals een ontslagdocument, berekening en betaalbewijs van de transitievergoeding.

Over de regeling compensatie transitievergoeding

Het UWV is conform hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen verplicht om de werkgever een vergoeding aan te bieden in het geval de werkgever een transitievergoeding heeft betaald aan een medewerker die vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid is ontslagen of vanwege bedrijfseconomische redenen is ontslagen. De UWV vergoeding die u kunt claimen is in principe gelijk aan de vergoeding die u heeft betaald aan de ontslagen medewerker. Tenzij de werkgever een te hoog bedrag heeft uitgekeerd aan de ontslagen medewerker. Binnen dertien weken vanaf de dag waarop wij de claim indienen zal het UWV een beslissing nemen of de vergoeding wordt toegekend.

Stap 1.

Vul onderstaande contactformulier in.

Stap 2.

Wij nemen direct contact met u op om de casus(sen) te bespreken. Indien wij voldoende mogelijkheden zien maken we een afspraak om de benodigde personeelsdocumenten te verzamelen.

Stap 3.

U machtigt ons om namens u een claim in te dienen bij het UWV. Wij dienen namens u een claim in bij het UWV om de door u betaalde transitievergoeding gecompenseerd te krijgen. Binnen 6 maanden zal het UWV een uitspraak doen of de claim wordt toegekend. In het geval dat het UWV de compensatie van de transitievergoeding toekent vragen wij een vaste % fee voor onze werkzaamheden. Indien het UWV de claim afwijst zijn hier verder geen kosten voor u aan verbonden.

Wat onze klanten zeggen!

“Onze gehele personeelsadministratie is kosteloos doorgenomen”

“Een consultant kwam langs op ons kantoor om alle oude ontslagdossiers te bestuderen” 

“Deskundig en integer”

“Zorgvuldige en snelle afhandeling”

“Betaling op basis van no cure no pay”

“Wij wisten niet dat deze regeling bestond, het heeft ons veel geld opgeleverd”

Veelgestelde vragen

Ik kan zelf ook een claim indienen waarom zou ik dit uitbesteden?

U kunt uiteraard zelf een claim indienen. Echter, omdat het meestal een vrij technisch en administratief verhaal betreft is het soms lastig en tijdrovend om dit zelf te doen. Het UWV vraagt bijvoorbeeld regelmatig om een uitgebreide onderbouwing van het geclaimde bedrag. Vanwege onze specialistische kennis kunnen wij deskundig bezwaar maken op een afwijzing van het UWV. Ook laten wij, indien nodig, een nieuwe berekening van de transitievergoeding opmaken. Dit doen wij allemaal op basis van no cure no pay

Ik weet niet of ik dossiers heb die hiervoor in aanmerking komen

Als u te weinig inzicht of overzicht hebt in de ontslagdossiers vanaf juli 2015 dan komen wij graag langs om uw administratie door te nemen en te bepalen of er dossiers zijn die hiervoor in aanmerking komen. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden.

Wanneer krijg ik te horen of de compensatie wordt toegekend

Nadat we de benodigde documenten hebben verzameld stellen wij zo snel mogelijk een vergoedingsverzoek op. Daarna heeft het UWV zes maanden de tijd om een uitspraak te doen. U zult deze uitspraak per post ontvangen.

Ik heb zelf een claim ingediend maar deze is afgewezen door het UWV. Kan ik jullie inschakelen voor de bezwaar- beroepsprocedure?

Ja, Wij kunnen de afwijzing kosteloos beoordelen en eventueel gratis een bezwaarprocedure starten.

Wat kost jullie dienstverlening?

Als de door ons ingediende claim gegrond wordt verklaard, dan ontvangen wij op basis van de overeenkomst met u een percentage van de vergoeding die u van het UWV ontvangt. Als de claim wordt afgewezen dan hoeft u ons niets te betalen (no cure no pay).

Contactformulier